Kiedy można dostać stypendium szkolne?

W momencie, kiedy się uczymy to chcemy przyswajać wiedzę, aby z niej korzystać w przyszłości, ale też chodzi nam o to, aby dostawać jak najlepsze oceny. Kiedy dostajemy bardzo dobre oceny to możemy uzyskać stypendium, które będzie nam wypłacane co miesiąc za osiągnięte wyniki w poprzednim roku szkolnym.

W niektórych przypadkach nie musimy się idealnie uczyć, a tak dostaniemy stypendium szkolne. Warto reprezentować szkołę w zawodach sportowych, bo za osiąganie znakomitych wyników też nam się należą pieniądze wypłacane w postaci stypendium przez określony czas po osiągnięciu wybitnych rezultatów. Prawo do stypendium mają też dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzice mają bardzo niski dochód na osobę lub nie mają pracy. Można łączyć poszczególne stypendia, co powoduje, że można otrzymać spore pieniądze. Trzeba jednak zawsze spełnić klika warunków, aby uzyskać stypendium.

stypendium naukowe

Stypendium socjalne

Kiedy dana rodzina uzyskuje niski dochód na osobę to może ona ubiegać się o ten rodzaj stypendium. Szczegółowe warunki stypendium ustala każda gmina, która udziela pomocy, dlatego jego wysokość może być różna w zależności od uchwalonej kwoty przez radę gminy. Należy jednak pamiętać, że dochód na osobę w rodzinie w takim przypadku nie może przekroczyć kwoty 528 zł netto na osobę. Kiedy jest on niższy to warto złożyć wniosek o przyznanie stypendium.

Należy się jednak śpieszyć ze składaniem wniosku, bo termin w wielu przypadkach upływa już 15 września każdego roku. Kiedy chcemy poznać wszystkie szczegóły dotyczące stypendium to warto wejść na stronę danej gminy i tam dowiedzieć się więcej szczegółów dotyczących tego zagadnienia. Taka pomoc przysługuje również w przypadku, kiedy mamy osobę niepełnosprawną w rodzinie lub pochodzimy z rodziny wielodzietnej.

Stypendium te zgodnie z ustawą może być wypłacane przez miesiąc lub do 10 miesięcy, czyli przez cały rok, gdy trwa rok szkolny. Stypendium szkolne przysługuje osobom, które uczęszczają do szkół publicznych i niepublicznych, ale nie mogą oni skończyć w momencie przyznania 24 lat oraz muszą oczywiście kontynuować cały czas naukę, aby otrzymywać to świadczenie.

To stypendium może być wypłacone w formie pieniężnej w sposób całkowity lub częściowy na raty. W niektórych przypadkach stypendium socjalne jest przekazywane w formie zakupu rzeczy potrzebnych do edukacji na przykład podręczników przeznaczonych do nauki.

stypendium socjalne

Stypendium za wynik w nauce lub sporcie

Kiedy dobrze się uczymy to nie tylko zyskujemy wiedzę, która nam się przyda w przyszłości, ale też osiągając odpowiednie zachowanie i wyniki w nauce możemy liczyć na stypendium.

O wysokości średniej jaką trzeba uzyskać w danym roku szkolnym decyduje rada pedagogiczna, dlatego poszczególne progi mogą się różnić w przypadku szkół nawet w danym powiecie. Tego rodzaju stypendium jednak nie otrzymują uczniowie klas I- III szkół podstawowych.

W przypadku tego stypendium po uzyskaniu odpowiedniego wyniku wychowawca musi zgłosić wynik ucznia do komisji stypendialnej i ona w porozumieniu z dyrektorem decyduje o wysokości przyznanego stypendium.

Otrzymanie stypendium za wyniki sportowe też nie jest łatwą sprawą, bo również rada pedagogiczna ustala w jakim momencie należy się stypendium za osiągnięty wynik sportowy. Dlatego ciężko określić jaki wynik da szansę na uzyskanie stypendium sportowego, bo jest to indywidualna sprawa każdej szkoły.

W przypadku tego stypendium trzeba być też ponadprzeciętną osobą, której wyniki mogą rozsławić szkołę na poziomie różnych zawodów międzyszkolnych.