napewno czy na pewno

Napewno czy na pewno? W jaki sposób prawidłowo napisać to słowo

Wyrażenie „na pewno” jest długotrwałym elementem języka polskiego, używanym do wyrażania pewności czy gwarancji co do prawdziwości jakiegoś stanu rzeczy czy zdarzenia. Wywodzi się ono z połączenia przyimka „na”, co sugeruje kierunek lub cel, oraz przymiotnika „pewny”, który oznacza coś niepodważalnego, niekwestionowanego, pewnego.

Fraza „na pewno” w języku polskim jest wyrażeniem służącym do podkreślenia pewności co do jakiegoś faktu, zdarzenia czy stanu rzeczy. Ta konstrukcja nie ma konkretnego źródłosłowu, ponieważ składa się z dwóch oddzielnych słów: „na” i „pewno”.

Słowo „na” jest jednym z najstarszych przyimków w języku polskim i pochodzi od prasłowiańskiego „na„, które miało podobne znaczenie.

„Pewno” jest formą Dopełniacza (używaną w połączeniach typu „na pewno”, „z pewnością”) rzeczownika „pewność”, pochodzącego od przymiotnika „pewny”. „Pewny” wywodzi się od staropolskiego „pieni”, co oznaczało „sprawdzony, wiarygodny”. W pochodzeniu jest to słowo germanizowane, wywodzące się od starowysoko-niemieckiego „bīa” oznaczającego „ufność, zaufanie”.

Jednakże połączenie tych dwóch słów w frazę „na pewno” jest zjawiskiem typowym dla języka polskiego i nie ma bezpośrednich odpowiedników w innych językach. Więc fraza „na pewno” powstała w sposób naturalny w toku ewolucji języka polskiego.

Wyrażenie „na pewno” – co oznacza?

Słowo „na pewno” jest stałym wyrażeniem w języku polskim, które oznacza pewność, przekonanie lub gwarancję, że coś jest prawdziwe lub że coś się wydarzy. Może być również używane do wyrażania zgody lub potwierdzenia czegoś. Poniżej znajdują się przykłady użycia wyrażenia „na pewno”:

 1. Potwierdzenie: „Na pewno” jest często używane do potwierdzenia, że coś jest prawdziwe lub do wyrażania przekonania, że coś jest prawdą. Na przykład: „Czy na pewno zrozumiałeś instrukcje?” lub „Na pewno zdałeś egzamin, jesteś bardzo dobrze przygotowany.”
 2. Zgoda: Może być również używane do wyrażania zgody na coś lub akceptacji. Na przykład: „Na pewno mogę ci w tym pomóc” lub „Na pewno pójdę na to spotkanie.”
 3. Gwarancja: „Na pewno” może być również używane do wyrażania gwarancji, że coś się wydarzy. Na przykład: „Na pewno wrócę na czas” lub „Na pewno dostaniesz tę pracę.”
 4. Zapewnienie: Słowo „na pewno” może być również używane do zapewnienia kogoś o czymś. Na przykład: „Na pewno będzie ci tam dobrze” lub „Na pewno będzie to dla ciebie dobre doświadczenie.”

Ważne jest, aby zauważyć, że kontekst, w jakim używane jest „na pewno”, jest kluczowy dla zrozumienia jego dokładnego znaczenia. Każde z powyższych zastosowań może nieznacznie zmieniać znaczenie, w zależności od sytuacji.

Problemy z ortografią

Wiele osób ma problemy z ortografią i piszą napewno zamiast na pewno. Jak sobie z tym poradzić? Koniecznie trzeba sprawdzać pisownię i sięgać do słownika ortograficznego lub szukać porad na wiarygodnych stronach internetowych. Dzięki temu problemy znikną, a każda osoba zyska pewność, że wie jak pisać słowa, które są niezmiennie potrzebne. Na pewno to zwrot bardzo często stosowany. Na pewno jest wyrażeniem przyimkowym, które składa się z przyimka na oraz formy pewno – rodzaj nijaki przymiotnika pewny, pewna. Pisownia jest rozłączna, podobnie jak w przypadku zwrotów na nowo, na darmo, na okrągło, na prawo. Wyraz pewno oznacza przypuszczenie.

na pewno napewno

Przykładowe użycia frazy na pewno

Oto kilka zdań ze zwrotem na pewno:

Na pewno będę na Twoich urodzinach.

Możesz na mnie zawsze liczyć. Na pewno Ciebie nie zawiodę.

Na pewno będę na zebraniu. Możecie na mnie liczyć.

W tym roku na pewno pojedziemy na wakacje.

Będę Ciebie kochał na pewno do końca życia.

Na pewno posprzątam. Odpocznij sobie i nie męcz się pracami domowymi.

Zdania można mnożyć, a zwrot należy do często stosowanych w mowie oraz w piśmie. Szczególnie często uczniowie mają wątpliwości jak go pisać, a na pewno jest często używany w dyktandach, które pozwalają utrwalić zasady poprawnej pisowni. 

na pewno napewno

Co znaczy na pewno?

Na pewno znaczy “z pewnością”, “bez wątpienia”, “niewątpliwie”. Jest to zwrot podkreślający, że coś na pewno zostanie zrobione, wykonane, kupione. Jeśli go używamy to podkreślamy, że coś zrobimy i na pewno o tym nie zapomnimy. Ten zwrot można zastąpić wyrażeniem “na 100 procent”, “niezawodnie”. Fraza jest przydatna. Stosowana jest najczęściej na początku lub na końcu zdania. Zwrot ma znaczenie, warto o nim pamiętać i używać go w wypracowaniach szkolnych oraz w mowie. W dokumentach urzędowych takich fraz się nie używa, ale w literaturze jest to popularne wyrażenie.

Na pewno jest nieodmienną frazą przysłówkową. Nie można jej w żaden sposób modyfikować, pisząc “na pewne” czy “na pewna”. Jest “na pewno” i nie ma od tej frazy żadnych odstępstw. Może, chyba, być może i prawdopodobnie są antonimami frazy na pewno. Oznaczają one wątpliwość, przypuszczenie, podczas gdy na pewno oznacza pewność, że dana rzecz zostanie wykonana, coś się stanie, itp. Na pewno to wyrażenie przysłówkowe, które znalazło stałe miejsce w polszczyźnie. Jest stosowane i nic nie wskazuje, aby miało się to zmienić. Z pewnością, bez dwóch zdań, niewątpliwie, bez najmniejszej wątpliwości są synonimami określenia na pewno. Warto o tym pamiętać i stosować wszystkie te wyrażenia. Fraza ma wiele synonimów, ale jeśli chcemy pisać na pewno, to tylko rozłącznie. Jeśli napiszemy napewno, to znaczy, że popełniamy poważny błąd ortograficzny. Taka nieprawidłowość dyskwalifikuje każdego wykształconego człowieka i nie można sobie na nią pozwolić. Warto o tym zawsze wiedzieć i pamiętać – gdy jest wątpliwość to należy sprawdzić w słowniku ortograficznym. Tam wszystko jest bardzo dokładnie wyjaśnione. Każda osoba powinna taki słownik kupić i korzystać z niego zawsze, gdy ma jakieś wątpliwości. 

 1. Na pewno zdasz ten egzamin, jeśli się dobrze przygotujesz.
 2. Gdybyś zobaczył ten film, na pewno by Ci się spodobał.
 3. Jeżeli przestaniesz pić tyle kawy, na pewno poczujesz się lepiej.
 4. Na pewno chciałbyś zobaczyć to miejsce – jest naprawdę piękne.
 5. Na pewno nie jest łatwo, ale musisz spróbować.
 6. Nie wiem, gdzie jest mój telefon, ale na pewno go tu zostawiłem.
 7. Ona na pewno wie, co robi.
 8. Na pewno nie będę tego robił.
 9. Jeżeli zdecydujesz się na ten kierunek, na pewno nie pożałujesz.
 10. Wyglądasz na zmęczonego, na pewno potrzebujesz odpoczynku.
 11. Czy jesteś na pewno pewien, że to jest właściwa decyzja?
 12. Ta książka na pewno Ci się spodoba, ma wspaniałą fabułę.
 13. Jeśli zdecydujesz się na tę pracę, na pewno będziesz szczęśliwy.
 14. Na pewno jestem zdania, że powinniśmy podjąć to ryzyko.
 15. Na pewno nie pójdę na ten koncert.
 16. Jeśli przeczytasz ten artykuł, na pewno dowiesz się czegoś nowego.
 17. Na pewno przyjdę na twoje urodziny.
 18. Ten sklep na pewno ma to, czego szukasz.
 19. Na pewno warto zainwestować w ten projekt.
 20. Na pewno zapomnisz o tym, jeśli nie zapiszesz tego od razu.

Czym można zastąpić wyrażenie „na pewno”

Fraza „na pewno” jest bardzo często używana w języku polskim. To uniwersalne i wieloznaczne wyrażenie umożliwia wyrażenie pewności, przekonania lub zapewnienia co do prawdziwości jakiegoś stanu rzeczy lub zdarzenia. W zależności od kontekstu, frazę „na pewno” można zastąpić różnymi synonimami lub wyrażeniami. Poniżej znajduje się kilka przykładów:

 1. Zapewne, z pewnością – te synonimy frazy „na pewno” wyrażają silne przekonanie o prawdziwości jakiejś sprawy. Przykładowe zdania to: „Zapewne to jest prawda” lub „Z pewnością ona przyjdzie na spotkanie”.
 2. Oczywiście, niewątpliwie – te wyrażenia są często używane, gdy mówca jest całkowicie pewien swojej racji. Na przykład: „Oczywiście, że będę na tym koncercie” lub „Niewątpliwie to jest najlepsza książka tego autora”.
 3. Bez wątpienia, bezsprzecznie – te słowa są używane w kontekstach, gdy mówca nie ma żadnych wątpliwości. Na przykład: „Bez wątpienia to jest najładniejszy ogród w okolicy” lub „Bezsprzecznie on wygrałby ten mecz”.
 4. Definitywnie, ewidentnie – są używane do podkreślenia, że coś jest jasne lub oczywiste. Przykłady zdań to: „Definitywnie zrobiłeś tu duże postępy” lub „Ewidentnie nie rozumiesz o co mi chodzi”.
 5. Na sto procent, na bank – są to potoczne wyrażenia, które też mogą zastąpić „na pewno”. Na przykład: „Na sto procent wygramy ten mecz” lub „Na bank ona się na nas spóźni”.

W zależności od kontekstu, te wyrażenia mogą być stosowane zamiennie z „na pewno”. Ważne jest jednak, aby zawsze zwracać uwagę na specyfikę sytuacji, w której używamy tych wyrażeń, ponieważ niektóre z nich mogą mieć nieco inny odcień znaczeniowy.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy znaczenie i różne konteksty użycia wyrażenia „na pewno”. Wyrażenie to służy do wyrażenia pewności lub pewnego stopnia pewności w różnych sytuacjach. Przykłady użycia obejmowały potwierdzanie faktów, wyrażanie zgody lub niezgody, udzielanie odpowiedzi twierdzących lub zapewnianie o czymś. Wyrażenie „na pewno” jest popularne w języku polskim i często stosowane w codziennej komunikacji. W przypadku chęci uniknięcia powtarzania tego zwrotu, istnieje wiele alternatywnych wyrażeń, takich jak „bez wątpienia”, „oczywiście”, „z pewnością” czy „bezsprzecznie”. Wybór odpowiedniego zależy od kontekstu i indywidualnych preferencji. Ostatecznie, znajomość i umiejętne stosowanie różnych wyrażeń służących wyrażeniu pewności pozwala na bogatszą i precyzyjniejszą komunikację w języku polskim.