słownik

Lektura czy lektóra? W jaki sposób poprawnie napisać to słowo

Wstęp

Żyjemy w świecie, gdzie wielojęzyczność staje się normą, a nauka języków obcych to konieczność. Jednak, niezależnie od tego, jak wiele języków znamy, niezwykle istotne jest posiadanie solidnej podstawy w języku ojczystym – w naszym przypadku w języku polskim. Czy to w życiu codziennym, czy w kontekście zawodowym, precyzyjne i poprawne użycie języka polskiego jest kluczem do skutecznej i klarownej komunikacji. Jednym z typowych dylematów, które często pojawiają się w kontekście poprawności ortograficznej, jest kwestia pisowni słowa „lektura”. Czy powinno być „lektura”, czy może „lektóra”? To pytanie zasługuje na jasne i wyczerpujące wyjaśnienie.

Słowo “lektura” zapisywane jest z “o” bez kreseczki. Jest to poprawna i powszechnie stosowana forma tego słowa. Jeśli słowo “lektóra” zapisywane jest z “o” z kreską, ale jest to błędna forma tego słowa. Prawidłowa pisownia to “lektura”.

Poprawna pisownia

Pisanie poprawnie i zgodnie z zasadami języka polskiego jest podstawą każdej formy komunikacji. Zarówno w życiu codziennym, jak i w środowisku akademickim lub zawodowym, niewłaściwe użycie języka może prowadzić do nieporozumień lub niechcianych pomyłek. Jednym z najczęstszych problemów związanych z pisownią jest kwestia słowa „lektura”. Czy powinno się je pisać z „u”, czy z „ó”? Pora rozwiać wszelkie wątpliwości.

Właściwą formą jest „lektura”, napisana z „u”. Słowo „lektóra” jest niepoprawne i nie istnieje w języku polskim. Jest to częsty błąd wynikający z nieprawidłowej wymowy. W Polsce wiele osób mówi „lektóra”, co prowadzi do niepoprawnej pisowni.

Słowo „lektura” pochodzi od łacińskiego słowa „lectura”, co oznacza „czytanie”. W kontekście szkolnym, termin ten odnosi się do zalecanych lub wymaganych książek do przeczytania w ramach programu nauczania. Może to obejmować dzieła literackie, naukowe, historyczne lub inne materiały edukacyjne.

W języku polskim, zasady pisowni są zwykle zgodne z zasadami wymowy. Niestety, w niektórych regionach Polski, niewłaściwa wymowa pewnych słów, takich jak „lektura”, może prowadzić do błędów pisowni.

Podsumowując, poprawna forma to „lektura”. Każde odstępstwo od tej pisowni jest niepoprawne i może prowadzić do nieporozumień. Pamiętajmy o tym, gdy następnym razem będziemy rozmawiać o lekturach szkolnych, czy planować naszą następną lekturę na wieczór.

W języku polskim jest wiele takich „pułapek”. Aby uniknąć podobnych błędów, warto zawsze konsultować się ze słownikiem ortograficznym czy korzystać z narzędzi do sprawdzania pisowni dostępnych online. Pamiętajmy, że dbałość o poprawność językową to nie tylko znak profesjonalizmu, ale także szacunku dla naszego rozmówcy.

słownik lektury


Słowo “lektura”

Słowo “lektura” oznacza proces czytania i analizowania tekstu literackiego lub naukowego. Może to obejmować różne formy tekstu, takie jak książki, artykuły, eseje, rozprawy, powieści, wiersze, dramaty, reportaże lub inne publikacje. Lektura jest często stosowana jako metoda nauczania, która polega na obowiązkowym lub dobrowolnym czytaniu określonych tekstów i wykonywaniu zadań związanych z ich interpretacją i analizą. Proces lektury może pomóc w rozwijaniu kompetencji czytelniczych, językowych, krytycznego myślenia, interpretacji i analizy tekstu, a także w poszerzaniu wiedzy i horyzontów.

Słowo “lektura” jest zapisane w słownikach języka polskiego i jest często używane w kontekście edukacyjnym oraz literackim. Może być stosowane zarówno w języku potocznym, jak i oficjalnym, w zależności od kontekstu i intencji autora. W szkole lub na uczelni lektura może być obowiązkowa lub dodatkowa, a także rozrywkowa. Można czytać lektury w celu zdobycia wiedzy, rozwoju umiejętności lub relaksu. Lektura może być również formą komunikacji i wymiany myśli z innymi osobami, a także źródłem inspiracji i motywacji.

Słowo “lektura” jest często używane w różnych kontekstach i sytuacjach. Na przykład jednym z nich to obowiązkowa lektura – w szkole lub na uczelni często wymagane jest czytanie określonych tekstów literackich lub naukowych, które są uznawane za ważne lub kluczowe dla danego przedmiotu lub kierunku studiów. Takie teksty są nazywane obowiązkowymi lekturami i uczniowie lub studenci muszą je przeczytać i zrozumieć, aby zdać egzamin lub zaliczenie. Drugim przykładem może to być lektura rozrywkowa – czytanie tekstów literackich lub naukowych może być również formą rozrywki i relaksu. Można wybierać lektury, które są interesujące, inspirujące lub pouczające, a także odpowiadają naszym zainteresowaniom i preferencjom. Czytanie lektur rozrywkowych może pomóc w rozwijaniu wiedzy, zdolności językowych, emocjonalnych i intelektualnych, a także w oderwaniu się od codziennych obowiązków i stresów. 


10 przykładów słowa “lektura”

 1. Lektura jest obowiązkowym elementem programu nauczania w szkole średniej.
 2. Lektura “Lalki” Bolesława Prusa jest jednym z klasycznych dzieł literatury polskiej.
 3. Moja ulubiona lektura to komiksy o Supermanie.
 4. W ramach przygotowań do egzaminu z języka polskiego musiałem przeczytać kilka lektur.
 5. Podczas wakacji chcę znaleźć czas na lekturę kilku nowych książek.
 6. Zawsze staram się przed zakupem nowej książki przeczytać jej opis i recenzje, aby upewnić się, czy będzie to interesująca lektura.
 7. Lektura jest ważnym elementem rozwoju intelektualnego i kulturalnego.
 8. Przed rozpoczęciem lektury trzeba zapoznać się z planem dzieła i prześledzić spis treści, aby lepiej zrozumieć kontekst.
 9. Podczas lektury warto zwracać uwagę na język, styl i strukturę tekstu, aby lepiej zrozumieć intencje autora.
 10. Lektura to także doskonała okazja do rozwijania własnych przemyśleń i interpretacji tekstu.

Instrukcja postępowania w przypadku wątpliwości co do pisowni słowa w języku polskim

 1. Słownik ortograficzny: Słownik ortograficzny to podstawowe źródło, do którego warto sięgnąć w przypadku wątpliwości dotyczących pisowni słowa. Posiada on informacje o poprawnej pisowni każdego słowa w języku polskim. Wprowadź poszukiwane słowo do wyszukiwarki słownika ortograficznego i sprawdź, jak powinno być napisane.
 2. Narzędzia online: Dostępne są liczne bezpłatne narzędzia online do sprawdzania pisowni, takie jak serwisy internetowe czy aplikacje na smartfony. Niektóre z nich oferują również funkcje tłumaczenia i synonimów, co może być dodatkowo przydatne. Przykłady to strony takie jak sjp.pl, ortograficzny.pwn.pl czy narzędzia w pakietach biurowych jak Microsoft Word czy Google Docs.
 3. Konsultacja z nauczycielem języka polskiego lub lingwistą: Jeżeli nadal masz wątpliwości, warto skonsultować się z nauczycielem języka polskiego lub lingwistą. Możesz zadać im pytanie osobiście, przez e-mail lub poprzez media społecznościowe. Wiele osób specjalizujących się w języku polskim chętnie pomoże Ci rozwiać wątpliwości ortograficzne.
 4. Edukacja własna: Ostatecznie, regularne czytanie i pisanie w języku polskim pomogą Ci zrozumieć i opanować zasady ortografii. Możesz zacząć od czytania polskiej literatury, artykułów, blogów czy wiadomości, a następnie praktykować pisanie własnych tekstów.
 5. Korzystanie z zasobów edukacyjnych: Istnieją liczne zasoby edukacyjne, które mogą pomóc Ci poprawić swoją ortografię, takie jak książki, strony internetowe, aplikacje i gry. Korzystaj z nich regularnie, aby rozwijać swoje umiejętności pisania i zrozumieć zasady ortografii.

Pamiętaj, że każdy popełnia błędy, a nauka poprawnej ortografii to proces, który wymaga czasu i praktyki. Najważniejsze jest, aby nie zrażać się trudnościami i kontynuować naukę, a w razie wątpliwości zawsze sprawdzać poprawną pisownię.

Podsumowanie

Pisanie poprawnie jest nie tylko znakiem naszej wiedzy językowej, ale także wyrazem szacunku dla rozmówcy. Przestrzeganie zasad ortografii pomaga unikać nieporozumień i pomaga tworzyć czytelne i zrozumiałe teksty. W przypadku słowa „lektura” pamiętajmy, że poprawna forma to „lektura” z „u”. Każde odstępstwo od tej zasady jest niepoprawne i może prowadzić do nieporozumień. Pamiętajmy o tym, kiedy następnym razem będziemy dyskutować o naszych ulubionych lekturach szkolnych lub planować naszą następną lekturę na weekend.