a propos

Apropo czy a propos – Jak się poprawnie pisze to wyrażenie?

Apropo czy a propos? Prawidłowa jest tylko ta druga forma, pisana rozłącznie. Pierwszej nie należy używać. Wiadomo, że à propos to zapożyczenie z języka francuskiego. Oznacza luźne nawiązanie do rozmowy. W języku polskim można pisać to wyrażenie z akcentem lub bez akcentu, ale nie razem.

Łączna pisownia tego zwrotu jest błędem i należy jej unikać. Jeśli nie wiemy jak pisać ten zwrot to można go zastąpić zwrotem “nawiązując do rozmowy” czy “w nawiązaniu do wypowiedzi”. Jednak stosowanie tego zwrotu dodaje walorów wypowiedzi, nadaje jej wyższy poziom, pokazuje, że użytkownik zwrotu jest osobą wykształconą i mającą bogaty zasób słownictwa. 

apropos

Przykładowe zastosowanie zwrotu

A propos naszego wczorajszego spotkania, kiedy pójdziemy razem na imprezę i znów poszalejemy?

A propos planów wakacyjnych – czy pojedziesz z nami do Grecji?

Szefie, a propos naszej ostatniej rozmowy, czy mogę zająć się tym projektem?

A propos, czy masz może papierosa? Moje się już skończyły, a w pobliżu nie ma kiosku.

Czy masz, a propos, czas na wieczorne piwo na mieście?

A propos, czy myślałeś już o mojej propozycji? Praca w tej firmie jest wielką szansą na rozwój zawodowy i awans. Skorzystaj z niej koniecznie. 

Przykładów może być o wiele więcej. Warto poznać ten zwrot i stosować go regularnie, nawiązując do wypowiedzi i urozmaicając w ten sposób teksty pisemne lub używając go w mowie. Zapożyczenia z języka francuskiego pojawiły się w języku polskim w XIX wieku. Obecnie o wiele więcej jest zapożyczeń z języka angielskiego. Odpowiednikiem francuskiego à propos jest angielskie by the way, czasami żartobliwie wtrącane do wypowiedzi ustnej. 

 A propos używamy, gdy o czymś sobie przypomnimy i mamy zamiar wrócić do wypowiedzi. Wtrącamy się w ten sposób, ale jest to eleganckie, bardzo delikatne wtrącenie. Dzieci i młodzież nie używają tego określenia, ale osoby dorosłe stosują je dość często, pokazując, że dysponują bogatszym słownictwem. 

apropo

A propos to elegancja i styl

Wiele osób uznaje ten zwrot za elegancki i ponadczasowy. Warto z niego skorzystać i używać go tak często, jak tylko jest to możliwe. Zwrot a propos to bardzo przydatne wyrażenie, które weszło na stałe do kanonu języka polskiego. Przy okazji lub na marginesie mogą zastąpić a propos. Niektórzy językoznawcy uważają, że powinno używać się jedynie zwrotów o polskim rodowodzie, ale nie jest to prawda. Zwroty zapożyczone z obcych języków są niezmiernie popularne w języku polskim. Polacy chętnie po takie zwroty sięgają, używają ich. Nie należy mówić a propos, akcentując końcowe s, lecz mówić a propo, zacierając s. Jedynie w pisowni musi być a propos, z s. Tak wygląda to słowo w języku francuskim i tak też musi wyglądać stosowane w języku polskim. Wyrażenie nie ma antonimów, czyli zwrotów o przeciwstawnym znaczeniu. 

Podsumowując, a propos weszło do języka polskiego dawno temu i znalazło stałe miejsce. Nie razi, jest używane w mowie oraz w piśmie, podkreśla, że dana osoba zna słowa o obcym pochodzeniu. Zapożyczenia to naturalny zasób słowny, np. szlafrok to nie jest polskie słowo, lecz dosłownie sukienka do spania – słowo z języka niemieckiego, przeniesione do polszczyzny. Podobnie jest z wyrażeniem a propos.