Strona informacyjna o stypendium

Najlepsza inwestycja w edukację

Inwestycja w edukację to inwestycja w przyszłość społeczeństwa. Stypendia od lat wspierają polską naukę w drodze ku większej innowacyjności.

Kompendium wiedzy

Kompleksowa wiedza na temat stypendów

Na naszej stronie znajdziesz wiele ciekawych informacji na temat stypendiów które są przyznawane w Polsce i na świecie. Staramy się, aby wiedza zawarta w serwisie była aktualna oraz oddawała prawdziwy stan rzeczy na tyle na ile jest to tylko możliwe.

Czym się zajmujemy

Poniżej informacje czym się zajmuje nasza organizacja

Informacje o stypendiach

Dostarczamy bieżącej i aktualnej wiedzy na temat stypendiów, warunków ich przyznawania oraz w jaki sposób o nie wnioskować. 

Dostarczamy formularze

Prócz promocji zajmujemy się także dostarczaniem odpowiednich i aktualnych formularzy i wniosków stypendialnych.

Promocja E-Learningu

Zajmujemy się promocją e-learningu jako skutecznej formy zdobywania niezbędnej wiedzy.

Promocja idei

Promujemy ideę stypendiów

Zdajemy sobie sprawę jak istotne dla wielu osób podejmujących naukę jest istnienie odpowiedniej drogi wsparcia osób szczególnie uzdolnionych lub posiadających inne przymioty kwalifikujące je do uczestniczenia w programie stypendialnym. W związku z tym uczestniczymy w wielu konferencjach których celem jest promocja stypendiów oraz poszukiwanie sponsorów wśród podmiotów prywatnych.

2,000

Publikacji

3,500

Uczestników

Nieograniczony

Dostęp do treści

Promocja nauki

Promocja innowacji

Stypendia

Dlaczego warto się nimi zainteresować?

Stypendia to najlepsza naszym zdaniem droga do inwestycji w przyszłość społeczeństwa informacyjnego. Myśląc o przyszłość musimy pamiętać, że jakość naszej nauki przekłada się w wymierny sposób na jakość innowacyjności, a ta pozwala uczynić gospodarkę konkurencyjną. W efekcie wszystkim nam żyje się lepiej.

Promocja inwestowania w stypendia

Jednym z naczelnych działań naszej organizacji jest promocja stypendiów wśrod potencjalnych inwestorów instytucjonalnych.

Zorganizowany zespół

Tworzymy zorganizowany, doświadczony i kompetentny zespół ludzi nastawionych na cel którym jest promocja nauki oraz systemów stypendialnych.

Sprawdzone źródła

W naszej działalności skupiamy się na weryfikowaniu źródeł informacji dla podawanych przez nas informacji.

Informowanie studentów

Staramy się poprzez nasze artykuły informować studentów o przysługujących im formach pomocy stypendialnej.