PROGRAM STYPENDIALNY
IM. STANISŁAWA GRABSKIEGO

dla Polaków ze Wschodu
w roku akademickim 2017/2018 - IX edycja

KIERUNKI EKONOMICZNE

 

Podział kierunków ma charakter autorski, ale wynika z wileoletnich dyskusji na ten temat w środowisku akademickim oraz corocznych oczekiwań maturzystów. O stypendium im. Stanisława Grabskiego mogą ubiegać się studenci studiów ekonomicznych wymienionych poniżej. Wnioski studentów z innych kierunków Komisja Stypendialna będzie kwalifikować jako wnioski studentów kierunków nieekonomicznych lub tak zwanych kierunków wątpliwych. W przypadku tych ostatnich ostateczną decyzję, które kierunki są ekonomiczne, a które nie, podejmie Komisja Stypendialna

Na potrzeby Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego za kierunki ekonomiczne uznaje się następujące kierunki:

  • administracja i zarządzanie, analityka gospodarcza, ekonofizyka, ekonomia, ekonomia i matematyka, ekonomia i zarządzanie, finanse i rachunkowość, gospodarka i administracja publiczna, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, logistyka gospodarcza, metody ilościowe i systemy informatyczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, towaroznawstwo, zarządzanie, zarządzanie techniką.
Za kierunki nieekonomiczne uznaje się:

kierunki medyczne: analityka medyczna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, higiena dentystyczna, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne

kierunki humanistyczne: archeologia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, bałkanistyka, dyplomacja europejska, edytorstwo, edytorstwo i zarządzanie informacją, etnologia, europeistyka kulturowa, europeistyka z filologią włoską, filmoznawstwo, filologia, filologia angielska, filologia polska, filologia polska i kulturoznawstwo, filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie, filozofia, filozofia z elementami psychologii, filozofia z religioznawstwem, historia, historia sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, krajoznawstwo i turystyka historyczna, kultura klasyczna, kulturoznawstwo, kultury i religie Bliskiego Wschodu, kultury i religie krajów Europy Wschodniej, lingwistyka stosowana, mediteranistyka, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, muzykologia, naukoznawstwo, orientalistyka, przyrodoznawstwo i filozofia przyrody, religioznawstwo, retoryka stosowana, rosjoznawstwo, studia bizantyńsko-słowiańskie, studia filologiczno-kulturoznawcze, studia filozoficzno-historyczne, studia wschodnie, studia wschodnioeuropejskie, teologia, wiedza o teatrze, wojskoznawstwo, wschodoznawstwo

kierunki społeczne: administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja techniczno-informatyczna, etyka, europeistyka, informatyka ekonomiczna i pedagogika, kognitywistyka, komunikacja europejska, komunikacja i poznanie, logopedia, logopedia ogólna i kliniczna, logopedia z audiofonologią, logopedia z fonoaudiologią, międzynarodowe studia kulturowe, nauki o działalności charytatywnej, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, praca socjalna, prawo, prawo kanoniczne, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, psychologia w zarządzaniu, regionalistyka, samorząd terytorialny i polityka regionalna, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia prawno-ekonomiczne, terapia zajęciowa

kierunki przyrodnicze, rolnicze i leśne: bioinformatyka, biologia, biologia i geologia, biotechnologia, geofizyka, geografia, geologia, mikrobiologia, mikrobiologia stosowana, międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze, neurobiologia, oceanografia, ochrona środowiska, ochrona środowiska na terenach uprzemysłowionych, przyroda, studia biologiczno-geograficzne, studia matematyczno-przyrodnicze, technologie ochrony środowiska, agrochemia, akwakultura i bezpieczeństwo żywności, analityka żywności i środowiska wodnego, architektura krajobrazu, bioinżynieria produkcji żywności, bioinżynieria żywności i środowiska wodnego, farmerstwo, gastronomia – sztuka kulinarna, informatyka i agroinżynieria, inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego, leśnictwo, ogrodnictwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zootechnika

kierunki ścisłe: astrofizyka i kosmologia, astronomia, biochemia, biofizyka, chemia, fizyka, matematyka, nauki ścisłe, zastosowanie fizyki w biologii i medycynie

kierunki techniczne i informatyka: akustyka, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, automatyka i robotyka, bioinformatyka i biologia systemów, budownictwo, ceramika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, energetyka i chemia jądrowa, fizyka medyczna, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia, informatyka, informatyka stosowana, informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach, inżynieria akustyczna, inżynieria architektoniczna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna i materiałowa, inżynieria mechaniczno-medyczna, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria nanostruktur, inżynieria środowiska, inżynieria środowiska i energetyka, lotnictwo i kosmonautyka, materiały współczesnych technologii, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, metalurgia, nanotechnologia, nanotechnologia i technologie procesów materiałowych, nanotechnologie i nanomateriały, nawigacja, oceanotechnika, papiernictwo i poligrafia, techniczne zastosowanie internetu, technologia chemiczna, technologia drewna, technologia i inżynieria chemiczna, technologie energii odnawialnej, teleinformatyka, transport, wirtotechnologia, włókiennictwo, zaawansowane materiały i nanotechnologia, zarządzanie i inżynieria produkcji

Za tak zwane kierunki wątpliwe Komisja Stypendialna uznaje kierunki, które nie zostały zaliczone do kierunków ekonomicznych, ale też nie zostały ujęte w przedstawionym powyżej spisie kierunków nieekonomicznych.

POMAGAMY ROZWINĄĆ SKRZYDŁA 

 

Andrii Gladii, doktorant na uniwersytecie w Poznaniu, ukończył stosunki międzynarodowe ze specjalizacją ze światowej gospodarki, pochodzi z Ukrainy.

Co zmieniło stypendium naukowo-socjalne od Fundacji Wileńszczyzny w moim życiu? Więcej niż myślicie. Tuż po studiach miałem iść do pracy, ale kiedy zacząłem korzystać z tego wsparcia, dotarło do mnie, że mogę zająć się pracą naukową i zostałem na doktoracie. Dla kogoś, kto tak jak ja fascynuje się gospodarkami narodów świata, to jak wygrana na loterii. Chociaż prawdopodobieństwo otrzymania stypendium jest znacznie, znacznie większe. Spróbujcie, ja też na początku nie wierzyłem, a się udało.

 

PRZYGOTOWUJEMY DO PRACY

PO STUDIACH

 

Aleksandr Slobodianyk, studiował zarządzanie na uniwersytecie w Lublinie, pochodzi z Ukrainy.

To, jak ważne są szkolenia, uzmysłowiłem sobie, kiedy zacząłem szukać praktyk i staży.
Próbowałem dostać się w kilka miejsc, ale nie miałem szczęścia. Chociaż nie - to nie chodzi o szczęście. Nie mogłem pochwalić się żadnym szkoleniem z języka angielskiego. Postanowiłem to zmienić i  znalazłem biznesowy kurs angielskiego, który trwa cały miesiąc. Złożyłem dokumenty do Fundacji Wileńszczyzna i dostałem stypendium szkoleniowe na te zajęcia. Wyjechałem na cały miesiąc do Warszawy i wróciłem z bardzo ważnym papierem. Próbujcie, walczcie o te pieniądze. Warto!

 

ZOSTAŃ NASZYM STYPENDYSTĄ